Tagarchief: WVO

CDA stemt verdeeld over Lidl.

Vrijwel de hele raad is gisteren akkoord gegaan met het besluit om geen Lidl toe te staan aan de Kerklaan in Opheusden. Twee leden van het CDA stemden tegen. Met de andere partijen zijn wij van mening dat het niet gaat om een nee tegen een Lidl in onze gemeente maar wel tegen de locatie waar we ongewenste verkeersbewegingen verwachten in de Burgemeester Lodderstraat . Verder houden wij ons aan de afspraken uit het coalitieakkoord waarbij is afgesproken dat we gaan voor de leefbaarheid en winkelvoorzieningen in alle dorpen . Johan van de Wardt ( Van Hunnink ) stapt naar de rechter omdat hij van mening is dat het plan op oneigenlijke gronden is afgekeurd.

Geen LIDL in Opheusden !?

Ton vangt bot.

Het CDA heeft bij monde van raadslid Ton Keuken een aantal schriftelijke vragen gesteld m.b.t. de komst van LIDL naar Opheusden. Het nieuwe college laat weten de tijd te nemen om zich te verdiepen in deze materie, en zal in gesprek gaan met de WVO. De vraag wat de juridische gevolgen zijn is niet relevant omdat de betrokkene de aanvraag omgevingsvisie heeft ingetrokken. Het college is van mening dat de ruimtelijke consequenties en de gevolgen voor de leefbaarheid in de andere dorpen gegronde redenen zijn om geen medewerking te verlenen aan het verzoek om een LIDL te vestigen op de locatie “van Hunnink “.

Jan Woldberg