Accommodatiebeleid

Een bloeiend verenigingsleven kan niet zonder toekomstbestendige accommodaties. De aanpak in Dodewaard moest als voorbeeld dienen voor een accommodatiebeleid in de andere kernen. Mooi dat hier na jaren van praten een door de verenigingen, inwoners en maatschappelijke instellingen breed gedragen plan wordt uitgevoerd. Hier is het eerste schaap over dam en nu eens luisteren naar wat de andere verenigingen met hun accommodaties willen.