Armoede en schulden

Het verschil tussen rijk en arm wordt steeds groter en dat is onaanvaardbaar. Schulden en armoede staan het meedoen in de samenleving in de weg. Kinderen die opgroeien in armoede staan meteen op achterstand. Wij zijn van mening dat mensen die in armoede en met schulden leven perspectief moeten krijgen. Wij willen een gemeente die perspectief kan bieden, waarbij vroegsignalering en preventie essentieel zijn. 

Het kan anders

  • Een actief armoedebeleid dat met name is gericht op het voorkomen van armoede. 
  • Het aanbod van inkomensondersteunende maatregelen in stand houden, maar het aanvragen hiervan vereenvoudigen. 
  • De informatievoorziening verbeteren, dus naast de folders volop gebruik maken van sociale media. 
  • Onze gemeente ondersteunt vrijwilligers die financiĆ«le coaching geven. 
  • Onze schuldhulpverlening en minimabeleid is gebaseerd op preventie en vroegsignalering. 
  • Vroegsignalering is noodzakelijk want we willen voorkomen dat schulden ontstaan doordat mensen te lang wachten om hulp te zoeken. We sluiten hiervoor een convenant met instellingen en organisaties zoals de woningcorporatie, energieleveranciers en zorgverzekeraars om op tijd in te kunnen grijpen.