De burger doet mee

De PvdA hecht aan het betrekken van onze inwoners en heeft in de afgelopen jaren diverse vernieuwende activiteiten geïnitieerd en georganiseerd waaronder het jongerendebat. 

Onze keuzes

  • De mogelijkheid om bij 75 handtekeningen een onderwerp op de raadsagenda te zetten. 
  • Het serieus nemen van onze jongerenraad. 
  • Het organiseren van diverse activiteiten i.s.m. de scholen. 
  • We willen experimenteren met nieuwe vormen van inspraak om zo te ontdekken wat bij onze gemeente past. 
  • Alle dorpen krijgen een eigen ‘dorps leefbaarheid budget’, waarbij inwoners zelf bepalen waar ze het geld aan uitgeven.
  • Initiatieven van inwoners steunen we alleen als ze breed gedragen worden om te voorkomen dat een mondige minderheid ten koste van een grote groep inwoners met gemeenschapsgeld haar zin doordrijft.