De gevolgen van klimaatverandering

Door klimaatverandering zullen we in onze gemeente vaker te maken krijgen met hittegolven en hevige regenbuien. 

Onze keuzes

  • We willen onze dorpen groener maken en investeren in de aanleg van plantsoenen en bomen en door het verlagen van de parkeernormen meer ruimte maken voor groen. 
  • In samenwerking met het waterschap willen wij het opvangen van regenwater verbeteren op de plekken waar bij een hevige regenbui veel overlast ontstaat. 
  • We maken onze dorpen regenproof door de aanleg van waterdoorlatende bestrating en meer groengebieden.