Duurzaamheid

 Ook onze gemeente moet de gevolgen van klimaatverandering waar mogelijk opvangen met geïsoleerde huizen, betaalbare energielasten en meer duurzame werkgelegenheid. De PvdA zet in op het isoleren van oudere woningen en het bouwen van levensloopbestendige duurzame woningen. We willen voorkomen dat de energietransitie de ongelijkheid en tweedeling vergroot. Nu zien we dat huishoudens met hoge inkomens hun huis met subsidies kunnen verduurzamen, terwijl gezinnen met lage inkomens achterblijven. Dat is funest voor het draagvlak. De PvdA gelooft in de kracht van het collectief en van de buurt zodat iedereen kan profiteren van de energietransitie. Maar er zijn investeringen nodig waarbij de PvdA ervoor kiest de kosten en de opbrengsten eerlijk te verdelen. Samenwerken met onze inwoners is daarvoor essentieel. 

Het kan anders

  • Onze inwoners gaan als energieambassadeurs voorop in het verduurzamen van hun huis en stimuleren de buren ook hun woning te verduurzamen.
  • Wie zijn of haar huis wil verduurzamen kan tegen gunstige voorwaarden een gemeentelijke subsidie/lening krijgen. 
  • Voor particulieren die wel zonnepanelen willen aanschaffen, maar geen dak beschikbaar hebben, stellen we onder voorwaarden daken van publieke gebouwen beschikbaar. 
  • We moedigen inwoners, die werk maken van duurzame energie, aan en staan hen met advies en startsubsidies bij. 
  • We werken samen met lokale energiecoöperaties. Hierdoor vloeien de opbrengsten niet weg in de handen van commerciële energiepartijen en profiteren de direct omwonenden mee. 
  • Het landschap in onze gemeente is heel bijzonder en waardevol. We willen ook zorgvuldig omgaan met de leefomgeving van onze inwoners in het proces bij de afweging tot realisering van onze ambities. Dat is onze solidariteit. 
  • Bij plannen voor een windmolenpark moet een uitgebreide milieueffectrapportage worden gemaakt om te onderbouwen dat de leefomgeving van burgers niet wordt beknot en dat een helder kader voor participatie en inspraak heeft plaatsgevonden. (Burgerberaad). 
  • We kiezen ervoor om onze wijken te vergroenen door onder andere te investeren in de aanleg van plantsoenen en bomen.