Economie

Hoewel het goed gaat met de meeste bedrijven in onze gemeente is het personeelstekort een probleem. We ondervinden nu wie onmisbaar werk doet en moeten nadenken over de toekomst. Voor een economisch sterk Neder-Betuwe is samenwerken in regioverband essentieel. 

Het kan anders

  • Ondernemers zorgen naast banen ook voor de versterking van de leefbaarheid 
  • De vestiging van detailhandel in de kernwinkelgebieden. 
  • Het doorontwikkelen van het ABC met een overslag voor de bomensector. 
  • Een versnelling met betrekking tot de herinrichting van het Van Drielplein, mits de ondernemers meebewegen. 
  • De realisatie van fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten die in onze gemeente werkzaam zijn.