Gezond leven

Welzijn, preventie en gezondheid staan voorop. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Uiteindelijk leidt deze preventieve aanpak tot minder dure zorg.

Onze keuzes

  • We zorgen voor voldoende plaatsen waar kinderen en jongeren kunnen bewegen en spelen.
  • In het onderwijs stimuleren wij met de GGD-preventie programma’s voor gezond leven en tegen verslaving.
  • Waar mogelijk creëren we ontmoetingsplekken waaronder hangplekken voor ouderen.
  • In de vervoersregio maken we ons er hard voor dat het openbaar vervoer toegankelijk is voor mensen met een beperking. Dat geldt ook voor alternatieve vormen van openbaar vervoer, zoals de buurtbussen.
  • Bij de inrichting van de openbare ruimte, de terrassen en openbare gebouwen houden we rekening met een goede inrichting en voldoende faciliteiten voor mensen met een beperking.
  • We ondersteunen de oprichting van een panel van ervaringsdeskundigen die gevraagd en ongevraagd verslag doen van verbeteringen en problemen met betrekking tot toegankelijkheid.