Jeugd, zorg en jeugdzorg

Sinds 2015 is onze gemeente, met onvoldoende budget, verantwoordelijk voor de Wmo- en de jeugdzorg. De PvdA vindt dat het beperkte budget nooit een belemmering mag zijn om de zorg te leveren die iemand nodig heeft. Niet op basis van wie je bent, maar op basis van wat je nodig hebt. De zorgmedewerkers zijn te vaak meer tijd kwijt aan de administratie dan ze aan hun cliënten kunnen besteden. Voor de PvdA staat niet de markt, maar de mens centraal. We willen dat de zorg zo goed en zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd, dus weg met de bureaucratie. 

Het kan anders

  • Nu de middelen schaars zijn, kiest de PvdA voor de meest kwetsbaren. 
  • Elke inwoner moet weten waar hij of zij met de zorgvraag naar toe moet.
  • Ouderen wonen langer thuis waarbij eenzaamheid en dementie vaker voorkomen. Het bestrijden van eenzaamheid zien we als een opgave: liever elke week iemand die langsgaat in plaats van dit te vertalen in het maximumaantal uren huishoudelijke hulp. 
  • Het budget mag nooit een belemmering zijn om de zorg te leveren die nodig is. 
  • De 15 minutennorm voor de aanrijtijd van ambulances wordt te vaak overschreden. Om dat in de toekomst terug te dringen zetten we ons in voor de optimale spreiding en beschikbaarheid van de ambulancestandplaatsen. 
  • Jongerenwerkers hebben op straat een signalerende rol en zorgen ervoor dat met laagdrempelige gesprekken vaak zwaardere zorg kan worden voorkomen. 
  • De inzet van het algemene professionele jongerenwerk ondersteunen wij en kan meer.