Kandidatenlijst PvdA Neder-Betuwe 2022

1. Jan Woldberg - Opheusden

In 1950, als zoon van een bakker opgegroeid in Zwolle en woon met veel plezier meer dan 40 jaar in Opheusden. Op 16-jarige leeftijd ging ik als metaalbewerker werken bij Stork. Maar door vrijwilligerswerk merkte ik dat het werken met mensen mij beter af ging. Na jongerenwerk in Zwolle kwam ik in 1976 als jongerenwerker bij de “oude Snellenburg“ in Opheusden waar ik vanaf 1990 werkte ik als coördinator welzijn. Na het faillissement van de Stichting Balans ging ik aan de slag als regiomanager Bijlmer in Amsterdam en senior manager in Culemborg. 

 

Begin jaren negentig stapte ik in de gemeente Kesteren de politiek in en kwam er achter dat politiek stroperig is, maar dit heeft mij er nooit van weerhouden om met humor als een luis in de pels zaken aan te kaarten die jullie als inwoners direct raken. Mijn motto: “Niet alleen gemeenteraadje spelen maar meer de boer op. Politiek bedrijf je onder andere op straat de supermarkt en in de voetbalkantine.” Met jullie stem kunnen wij de komende periode een belangrijke slag maken naar een progressievere gemeente.

#hetkananders

2. Joop van Neerbos - Dodewaard

Ik ben geboren en getogen in Dodewaard. In de oude gemeente Dodewaard ben ik raadslid en wethouder geweest. De interesse in de plaatselijke politiek heb ik eigenlijk altijd gehouden. Ik heb bij meerdere gemeenten gewerkt, onder andere als waarnemend gemeentesecretaris, manager sociale zaken en welzijn. Mijn laatste werk was ondersteuning van de gemeenteraad als waarnemend griffier in Neder-Betuwe. In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen en fietsen. Genieten van de natuur en volop van mijn kleinkind. 


De toekomst wordt mooier en de leefbaarheid van onze gemeente beter, als onze inwoners meer te zeggen hebben over hun eigen woonomgeving.

Door inwoners beter te betrekken bij keuzes in de gemeente. En te luisteren naar mensen om wie het gaat. Door te werken met een Burgerberaad kunnen we samen met inwoners vormgeven aan onze gemeente. Of het nu om windmolens, woningbouw of zorg gaat. Door samen te werken kunnen we voor uitdagingen, waar soms in de politiek erg moeilijk over gedaan wordt, tot heldere oplossingen komen.

Durf elkaar te vertrouwen, aan te spreken, eerlijk en duidelijk te zijn. 


#hetkananders

3. Louis van der Stuyft - Opheusden

Ik ben geboren en getogen in Tiel en woon nu ruim 25 Jaar met veel plezier in Opheusden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Technisch specialist bij de groene Telecomprovider.

Tevens jaren als vrijwilliger actief geweest bij sv DFS en VV Kesteren. Verder ben ik als Libanon veteraan nauw betrokken bij het welzijn van de veteranen binnen Neder-Betuwe.


Ik zie dat de kwetsbaren binnen onze gemeente mede door het beleid van de afgelopen vier jaar niet weten waar ze moeten zijn voor hulp. Ik sta voor een actief beleid waar de gemeente bijzondere bijstand geeft. Voor medische kosten, een collectieve  betaalbare zorgverzekering en uiteraard sport 

dat voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is.

Dit is nu nog belangrijker dan ooit!


#hetkananders


4. Bert Jansen - Kesteren

Ik woon inmiddels 42 jaar in deze mooie gemeente. In mijn vrije tijd tennis ik. Verder probeer ik mijn auto zoveel mogelijk te laten staan, door op de fiets of lopend ergens naar toe te gaan. Zo blijf ik in beweging en doe ik iets voor het milieu. Sinds 2018 ben ik onderdeel van de gemeenteraad. Ik heb gewerkt bij gemeenten en dan vooral voor het sociaal domein. Zoals Wmo, onderwijs en huisvesting. Deze kennis zet ik in om op te komen voor inwoners uit gemeente Neder-Betuwe.
 

#hetkananders

5. Evelien Verbrugge - Dodewaard

Inmiddels woon ik vijf jaar in Dodewaard. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te wandelen en tuinieren. Ook luister ik graag naar muziek. Verder heb ik een passie voor cabriolet auto's.
Ik ben sinds 2021 (burger)raadslid voor de PvdA. Door mijn werk binnen gemeenten en het sociaal domein/zorg, ben ik bekend met de ontwikkelingen binnen de zorg en hoe het reilt en zeilt in gemeenteland. 

Omkijken naar je kwetsbare medemens is iets wat ik vanuit huis heb meegekregen en veel waarde aan hecht. Ik zet mezelf in om verdeeldheid en de ongelijkheid tussen mensen te voorkomen. 

We moeten mensen bestaanszekerheid en perspectief geven, zodat ook zij de kans krijgen om van hun droom werkelijkheid te maken. 
 

#hetkananders 

6. Niels Dirksen - Ochten

Ik ben geboren en getogen in Ochten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam binnen het sociaal domein als beleidsmedewerker en consulent inkomen. Een unieke combinatie waarin ik mij vanuit beide functies iedere dag inzet om armoede te bestrijden. Daarnaast ben ik al jaren bestuurslid bij Stichting Welzijnsactiviteiten Neder-Betuwe. Een stichting die zich inzet voor het welzijn en de leefbaarheid voor ouderen en kwetsbaren.

 

Waar ik mij sterk voor wil maken in onze gemeente is meer maatwerk, meer compassie en meer meedenken met de inwoner die een beroep doet op de voorzieningen binnen het sociaal domein. Gemeenten hebben als directe uitvoerder van diverse wet- en regelgevingen als de Wmo en de Participatiewet tot op zekere hoogte vrijheden om hier keuzes in te maken. Dit biedt onder andere mogelijkheden voor een meer menselijke maat.

#hetkananders

7. Bert Elzing - Kesteren

Bijna 64 jaar geleden ben ik geboren in een klein dorpje Holsloot in Drenthe. Via Groningen, Helmond en Wageningen ben ik 28 jaar geleden in Kesteren komen wonen.

Na mijn studie Chemie in Groningen en een promotieonderzoek, met als onderwerp de brandstofcel, in Eindhoven, heb ik 25 jaar geleden de switch gemaakt naar een baan in de ICT.

De voor onze wereld noodzakelijke energietransitie en uiteraard duurzaamheid in het algemeen hebben nog steeds mijn belangstelling.

Daarnaast vind ik een eerlijke verdeling belangrijk: via verkleining van inkomensverschillen, maar ook via een redelijke belasting op (hoge) vermogens.

In de gemeentepolitiek kun je op deze gebieden ook, soms kleine, bijdragen leveren: door te kijken naar wat er mogelijk is aan alternatieve energieopwekking binnen je eigen gemeente. 

En ook door via subsidies deelname aan verenigingen voor iedereen mogelijk te maken.

De leefbaarheid van onze wereld beschermen en verbeteren en tegelijkertijd de leefbaarheid in onze gemeente. 


#hetkananders

8. Lizette Elzing - Kesteren

60 jaar geleden geboren in Drenthe, na wat omzwervingen woon ik sinds 28 jaar in de Betuwe, in Kesteren. Ik ben opgeleid om voor de klas te staan. Er waren toen echter te weinig banen in het onderwijs. Na een aantal jaren als corrector gewerkt te hebben, ben ik 31 jaar geleden in de baksteenindustrie terechtgekomen. 

Politiek was een van mijn hobby’s en vanaf 2010 ben ik actief geweest als burgerraadslid en ook een periode als raadslid.

In mijn opvoeding heb ik meegekregen dat alle mensen gelijk(waardig) zijn en dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Het maakte niet uit welk beroep je koos, maar je moest wel altijd je best doen. Het motto van het kabinet Den Uyl: spreiding van inkomen, kennis en macht, spreekt mij daarom erg aan. 

En is in onze huidige samenleving, waar de kloof tussen arm en rijk helaas steeds groter wordt, nog steeds zeer actueel.

Tenslotte: alles van waarde is weerloos. 

Daarom moeten wij ons, ook in de gemeentepolitiek, sterk maken om de zwakkeren in de samenleving te helpen.

#hetkananders

9. Jan Gerritsen - Ochten

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ben ik geboren in Leiden. Sinds 2000 woon ik in Ochten na onderwijs gegeven te hebben in Nederland, op Bonaire en in Duitsland.  

 

Na mijn gedwongen pensionering wegens het verdwijnen van de muur tussen Oost en West Duitsland heb ik mij gewijd aan hobbies en sociaal werk. Als vrijwilliger was ik enkele keren bezig aan boord van het vakantieschip van de Zonnebloem en ik was 13 jaar voorzitter van de Regio West Betuwe van de Zonnebloem.

Direct na mijn pensionering ben ik begonnen met inkopen van brocante in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Als vaste verkoper van de verworven spullen maakte ik veel klanten blij. 

 

Ik ben in de jaren zeventig lid geworden van de PvdA omdat de gedachte die de partij uitstraalde onder Joop den Uyl, me aansprak. Gelijkheid voor iedereen zonder te letten op geloof, sekse of afkomst sprak en spreekt me nog steeds aan.

 

#hetkananders

10. Kees Pieren - IJzendoorn

Ik ben de oudste lid van PvdA Neder-Betuwe. Samen met mijn vriend ben neergestreken in de nieuwbouwwijk in IJzendoorn. Wij hebben het hier prima naar onze zin. 
 

Ik kom uit Rotterdam en was daar jarenlang raadslid. Na een verhuizing naar Barendrecht werd ik daar fractievoorzitter. Ik verhuisde naar Tiel waar ik bestuurslid van de PvdA-afdeling werd.  

#hetkananders

11. Gerard Nieuwenhuis - Kesteren

Als boerenzoon ben ik opgegroeid op de Veluwe in Apeldoorn. Na mijn studie waterbeheer in Wageningen ben ik daar ook gaan werken. Al meer dan veertig jaar woon ik in Kesteren en volg ik de lokale politiek. Vanaf 1990 ben ik acht jaar raadslid geweest. In 2003 werd ik lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Als kers op de taart werd ik later lid van het dagelijks bestuur. 

Het werk van het waterschap doet er toe, zeker in het rivierengebied. Voldoende en schoon water en stevige, mooie bloemrijke dijken zijn een handelsmerk van het ons gebied.

Inmiddels ben ik vier jaar bestuurslid van de Vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen van Gelderland. De leefbaarheid van kleine kernen vind ik van belang en daar zet ik me dan ook graag voor in.

#hetkananders

12. Ton Schouten - Ochten

Ik ben geboren op de dijk in Ochten. Ik was projectleider bij TNO. Op mijn achttiende werd ik lid van de Partij van de Arbeid. Mijn drijfveer is meedoen, plannen maken voor dicht bij huis, je eigen dorp je eigen gemeente. Niet wachten tot een ander wat voor je doet. Samen met anderen zelf de zaakjes regelen. Politiek betekent bruggen bouwen en niet onnodig kwetsen. Maar wat gezegd moet worden wordt gezegd! 

Ik ben trots op onze woon-zorgcomplexen en verzorgingshuizen en vooral op de mensen die daar werken. Op onze vrijwilligers, vooral ook bij de sportverenigingen en bijvoorbeeld bij Klaartje en Swobrik. Onbetaalbaar. Maar ook trots op Medel, het mooiste en beste bedrijventerrein uit de provincie waar we samen met Tiel duizenden arbeidsplaatsen hebben gerealiseerd. Dat is hard nodig in deze streek waar het gemiddelde inkomen nog altijd achterblijft bij de rest van Nederland. 

Ik heb bij elkaar ruim dertig jaar in de gemeenteraad gezeten. Te lang en daarom sta ik nu op de laatste plaats van de lijst. Een mooie plaats om onze mensen op de verkiesbare plaatsen als het nodig is terug in het sociaaldemocratische hok te duwen.

 

#hetkananders