Mantelzorg

 Onze samenleving kan niet zonder al die mensen die mantelzorg verlenen. Zij steken al hun energie, liefde en passie in de zorg van dierbaren maar intensieve mantelzorg kan ongelooflijk zwaar zijn. Daarom willen we hen ondersteunen en ontlasten. 

Het kan anders

  • De PvdA wil lotgenotencontacten stimuleren en faciliteren. 
  • De PvdA gaat voor laagdrempelige opvoedondersteuning met steungezinnen, pleeggezinnen, gezinshuizen en ondersteuning van pleegouders. 
  • De PvdA wil een ‘zorgbureau voor ouderen’ om ouderen te helpen bij het vinden van de weg in ons ingewikkelde zorgsysteem. 
  • Als mensen zelf niet meer de deur uit kunnen, zijn huisbezoeken van gemeentelijke zorgverleners de standaard. 


Om zo lang mogelijk zelfstandig in je huis te kunnen blijven wonen zijn er vaak voorzieningen nodig omdat er te weinig passende woningen zijn. De PvdA streeft naar voldoende betaalbare woningen in wijken, waar draagkracht en last in evenwicht zijn. Hier willen wij ook creatief omgaan door de plaatsing van zogenaamde Tiny Houses en mantelzorgwoningen. 

Onze keuzes

  • Om wonen en zorg te verbinden smeden we coalities met kernpartners, zoals de woningcorporaties, GGZ en andere hulpverlenende instellingen. 
  • We richten onze woonwijken/dorpen zo in dat er plekken zijn voor ontmoetingen met zorg op maat. We verbinden het maatschappelijk werk met plekken, waar mensen graag komen, zoals de bibliotheek en de buurthuizen. 
  • We bouwen meer woningen waar mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel gebruik kunnen maken van gedeelde faciliteiten (bijvoorbeeld bij een verzorgingshuis), zoals een eetgelegenheid of een gemeenschappelijke ruimte. We zoeken hiervoor de verbinding in activiteiten en doelgroepen. 
  • Voor bepaalde groepen, zoals mensen met Alzheimer, zijn woon-zorgconcepten nodig. Een voorbeeld hiervan is huize Appelenburg in Dodewaard.