Omgevingswet

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om de verbinding tussen wonen, de openbare ruimte en gezondheid te leggen. De Omgevingswet biedt ruimte aan de initiatiefnemers, maar helaas zijn dat te vaak de projectontwikkelaars. De PvdA is van mening dat de gemeente zelf moet kunnen bepalen wat zij wil op welke plek, bijvoorbeeld hoeveel sociale woningbouw er komt. Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet waarbij de gemeente moet opkomen voor het algemeen belang. Participatie afdoen als een taak voor de initiatiefnemer en/of ontwikkelaar is in onze ogen onacceptabel. 

Het kan anders

  • We houden gebiedsontwikkeling in eigen hand, dus zo weinig mogelijk projectontwikkelaars. 
  • Wij staan voor meer groen in alle kernen. 
  • Een maximale inspraak van de inwoners aan de voorkant van de plannen. 
  • Voor de invoering van de omgevingsvisie stellen we een participatieverordening vast, waarin duidelijk is waar bewoners op mogen rekenen bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten.