Onderwijs en de school als ontmoetingsplaats

Onze scholen moeten de plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan. Scholen en de speelplaatsen moeten ook in de avond multifunctioneel gebruikt kunnen worden door de buurtverenigingen. Wij moeten realistisch zijn en accepteren dat we scholen in de krimpdorpen noodgedwongen moeten clusteren om het openbaar onderwijs in stand te houden. Het openbaar onderwijs blijven wij ondersteunen. Onze bijdrage naar leefbare kernen met voldoende woningen voor jonge gezinnen kan in deze een ondersteuning zijn. Veel schoolgebouwen zijn verouderd en aan vervanging toe. Dat biedt kansen omdat locaties multifunctioneel kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld de school met bibliotheek overdag en s ’avonds het zangkoor of een popgroep. Een aansprekend voorbeeld is het plan voor de multifunctionele accommodatie in Dodewaard waarbij de ontmoetingsfunctie van een dorpshuis en sportvoorzieningen worden gecombineerd met twee nieuwe schoolgebouwen. Een initiatief voor herhaling vatbaar en dat wij van harte ondersteunen.  

Onze keuzes

  • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voorkomen dat peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen met een achterstand beginnen. 
  • Een samenwerking met scholen, bibliotheken en organisaties om alles uit de kast halen om laaggeletterdheid bestrijden. 
  • Een betere afstemming tussen de jeugdzorg, jeugdhulpverlening en de scholen waarbij de jeugdhulp mogelijk op school komt. 
  • Schoolpleinen ook na schooltijd toegankelijk maken. 
  • Verouderde schoolgebouwen met slechte ventilatie willen wij vervangen of verbouwen. 
  • Wij staan voor openbaar onderwijs in alle kernen en het behoud van schoolmaatschappelijk werk. 
  • Wij staan voor een aantrekkelijk naschools aanbod. 
  • Meer verkeersveiligheid rond de scholen.