Sport en beweging

Sport is passie en nog heel veel meer. Elke week staan vele vrijwilligers van verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van hun sport in onze gemeente mogelijk te maken. Daarmee leveren ze een onmisbare bijdrage voor het vitaal en krachtig houden van onze samenleving. We koesteren onze vrijwilligers en verenigingen en zien sport als een publieke voorziening. 

Het kan anders

  • Een accommodatiebeleid met deugdelijke toekomstbestendige multifunctionele accommodatie in alle grote kernen. 
  • Schoolzwemmen voor groep vijf. 
  • Basis- en vrijwilligersbanen bij onze sportverenigingen. 
  • Elke basisschool een vakkracht beweging. 
  • Verenigingen moeten extra inkomsten kunnen genereren. 
  • De PvdA staat voor laagdrempelige voorzieningen die aanspreken, zoals bijvoorbeeld de voetbalkooien in alle kernen. 
  • Meer ondersteuning van vrijwilligers. 
  • Het inzetten van het kindpakket voor minima. 
  • Stimuleren van meer samenwerking en afstemming tussen (sport)verenigingen.