Veiligheid - een veilige buurt maken we samen

Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving en die is voor de meesten van ons gelukkig een vanzelfsprekendheid. We kiezen voor een brede aanpak waar handhaving en preventie hand in hand gaan. Wij geloven in de kracht van onze inwoners met hun netwerk, waar professionals en buurtappgroepen de ogen en oren zijn van wat er in de buurt speelt. 

Onze keuzes

  • Het ondersteunen en adequaat uitrusten van onze politie en boa’s. 
  • Dat burgerwacht groepen op het gebied van openbare orde bekend zijn bij justitie en de gemeente. Zij werken nauw samen, maar nemen geen taken over van de politie. 
  • Het keurmerk veilig buitengebied om de bewustwording van meldbereidheid te vergroten.